מידע מקצועי בפיזיולוגיה של המאמץ ומדעי האימון

מצורף מידע מקצועי של קבוצת העניין של הפיזיולוגים

המידע ניתן לצפייה לחברי החברה בלבד.

פעילות גופנית במסגרת מניעה ראשונית ושניונית של מחלות לב וכלי דם/ הנחיות קליניות של: האיגוד הקרדיולוגי בישראל והחברה לרפואת ספורט בישראל