תקנון קבוצת עניין בפיזיולוגיה של המאמץ ומדעי האימון

תקנון קבוצת העניין של הפיזיולוגים

 

 1. קבוצת העניין נמצאת תחת החברה לרפואת ספורט ולכן כל נהלי החברה תקפים לגביה, למעט הסעיפים המוזכרים לעיל המותאמים לצרכי קבוצת העניין של הפיזיולוגים של המאמץ.
 2. מטרות קבוצת העניין של הפיזיולוגים של המאמץ:
  • לסייע לציבור על כל רבדיו לשפר את הישגיו הבריאותיים על ידי תכנון, הטמעת ויישום תכניות בכל תחומי הבריאות והספורט.
  • להעניק מסגרת מקצועית ומוסמכת לאנשי המקצוע שתהווה מקור מהימן לכל הצרכנים באוכלוסייה
  • להעצים את התדמית והחשיבות של המקצוע ולעשותו נגיש ומוכר למוסדות השונים ולציבור הרחב
  • לקדם שיתופי פעולה בין גופי בריאות שונים בעלי תחומי עניין דומים
 3. סמכויות קבוצת העניין של הפיזיולוגים של המאמץ:
  • ארגון מפגשים מקצועיים העוסקים בתחומי העניין של הקבוצה
  • קביעת תקנות ונהלים לפעילות הקבוצה
  • יזום, תכנון ומימוש כל מה שנחוץ לשם השגת מטרות הקבוצה ויעדיה
 4. החברות בקבוצת העניין של הפיזיולוגים של המאמץ תתאפשר לפי הקריטריונים הבאים:
  • בעלי תואר ראשון ומעלה בפיזיולוגיה של המאמץ, התואר חייב להיות מוכר בישראל.
  • בעלי תואר שני ומעלה בפיזיולוגיה, עם לפחות 3 שנות ניסיון מחקרי/קליני במאמץ
  • דור המדבר- משתתפים בהווה בקבוצה שלא עונים על הקריטריונים, יגישו בקשה לוועדה שתדון בעניינם. ההכרה בדור המדבר תעשה בעיקר על פי ניסיון תעסוקתי, מחקרי והמלצות.

  * כל תואר מחו"ל מחייב אישור/הכרה מהגוף להערכת תארים מחו"ל.

 5. הרשמת חברים לקבוצת העניין של הפיזיולוגים של המאמץ:
  • יוכלו להיות חברים בקבוצה רק פיזיולוגים של המאמץ אשר חברים בחברה לרפואת ספורט.
  • חברים אשר מעוניינים להיות חברים בקבוצת העניין של הפיזיולוגים יפנו ליו"ר ועד הקבוצה לאחר הרישום לחברה לרפואת ספורט עם אישור ההרשמה.
 1. זכויות החברים בקבוצת העניין של הפיזיולוגים:
  • להשתתף במפגשים שמארגנת הקבוצה ללא עלות
  • להשתתף בדיונים המקצועיים ולהצביע בעת קבלת החלטות בענייני הקבוצה
  • ליהנות מהזכויות של החברים או החברים הנלווים (בהתאם למעמדו) בחברה לרפואת ספורט
 2. נהלי הועד לקבוצת העניין של הפיזיולוגים של המאמץ:
  • הועד מורכב מיו"ר ו- 4 חברים נוספים.
  • משך כהונת הועד ויו"ר הועד תהיה לשנתיים
  • הועד ייצג את קבוצת העניין בחברה לרפואת ספורט במידת הצורך
  • יכול להיבחר לועד חבר בקבוצה אשר היה חבר באופן רשמי לפחות שנה אחת.