וועדות משנה

וועדת חברים וקב' עניין:

דר' ישי אוסטפלד iostfeld@hotmail.com (יו"ר), דר' יפתח בר Yiftah.beer@gmail.comדר' יובל חלד yuval.heled@sheba.health.gov.il, דר' עינת קודש ekodesh@gmail.com ומר ערן מנגל eran.physio@medixlife.co.il

וועדת תקציב ונסיעות:

דר' נעם רשף nr.ortho@gmail.com (יו"ר הוועדה), דר' נאסים אלקרנוואי nassimalk@gmail.com (הגזבר היוצא), הגב' הדס יעקובי hadasjacobi160@gmail.com

וועדת כנסים וימי עיון:

דר' יוני ירום yarom@medixlife.co.il (יו"ר הוועדה), דר' בצלאל פסקין b_peskin@rambam.health.gov.ilהגב' הדס יעקובי hadasjacobi160@gmail.com

וועדת חינוך והדרכה:

דר' רון גולן Rongol@netvision.net.il (יו"ר הוועדה), דר' אהרון פרנק frank_03@netvision.net.il (מזכיר הוועדה, נציגנו בוועדת חינוך של FIMS), דר' יוני ירום yarom@medixlife.co.il, דר' עינת קודש ekodesh@gmail.com , דר' עצמון צור Atzmon.Tsur@naharia.health.gov.il, דר' יפתח בר Yiftah.beer@gmail.com, דר' בצלאל פסקין b_peskin@rambam.health.gov.il, פרופ' גדעון מן gideon.mann.md@gmail.com, דר' שרון צוק sharontsuk1@gmail.com, דר' גל דובנוב רז Gal.Dubnov-Raz@sheba.health.gov.il

וועדת אתר ועיתון:

דר' רון גולן (יו"ר הוועדה) Rongol@netvision.net.il, דר' עינת קודש, ekodesh@gmail.com , דר' בצלאל פסקין b_peskin@rambam.health.gov.ilפרופ' יורם אפשטיין Yoram.Epstein@sheba.health.gov.il, מר ערן מנגל eran.physio@medixlife.co.il