סרטונים מכנס החברה לרפואת ספורט 29-30.6.17 חלק II

מרצה: הרצאות המליאה
הכנס השנתי 2017

ההרצאות בכל מליאה קובצו לרשימת נגינה לפי המפורט מטה. על מנת להיכנס לרשימת ההשמעה המלאה יש ללחוץ על הכותרת.