JOBCITY

במטרה לאפשר לסגל הרפואי להיות חשוף ליותר הזדמנויות תעסוקתיות נוצר שיתוף פעולה עם חברת JOBCITY מהגדולות והמובילות בישראל בתחום כח האדם, ובמסגרת זו הוקם מאגר מידע ייעודי לתחום הרפואי.

לכניסה למאגר וללוח המשרות – הקליקו כאן