בחירות לועד החברה לרפואת ספורט

לקובץ PDF של המכתב לחצו כאן

לחברי החברה הישראלית לרפואת ספורט שלום רב,

בתום הקדנציה הנוכחית של ועד החברה לרפואת ספורט בישראל ולקראת הבחירות ההולכות וקרבות לוועד וליו"ר חדשים, ברצוני לעדכן אתכם בפרטים הבאים:

 1. הכנס השנתי של החברה הישראלית לרפואת ספורט, בשילוב עם הכנס השלישי למפרק הירך, יתקיים בתאריכים 29-30/09/15 במלון דן פנורמה בתל אביב ויעסוק באספקטים השונים של מקצועות הספורט והסבולת ובהיבטים מגוונים של הטיפול במפרק הירך. במסגרת הכנס, נארח מרצים מן הארץ ומחו"ל בתחומי האורתופדיה, הפיזיותרפיה והפיזיולוגיה. אנו ממליצים להירשם לכנס בהקדם וליהנות ממגוון ההרצאות והסדנאות ומן התערוכה שתלווה את הכנס.
 2. מצ"ב קול קורא להגשת מועמדות לבחירות לוועד החברה שתתקיימנה במסגרת הכנס החצי-שנתי.

    אנו מקווים כי החברים יביעו נכונות להשתתף בבחירות ולממש את זכותם לבחור ולהיבחר למוסדות
החברה, לטובת קידומה והובלתה להישגים משמעותיים כפי שהיו מנת חלקה ב-30 שנות קיומה.

בברכה,
דר' מוקי יניב, מזכיר

 

לחברי החברה לרפואת ספורט שלום רב,

הנדון: הבחירות שתתקיימנה בחודש ספטמבר 2015

הועד המכהן של החברה הישראלית לרפואת ספורט מסיים את תפקידו השנה. בהתאם לנהלים ולתקנון החברה ותקנון הר"י, תתקיימנה בכנס הקרוב (29-30/09/15) בחירות לוועד החברה, ליו"ר החברה ולוועדת הביקורת. וועד החברה מורכב מיו"ר- רופא, ומ-8 חברי ועד (4 רופאים ו-4 חברים ממקצועות פארא-רפואיים). הבחירות תנוהלנה ע"י וועדת בחירות שתורכב מחברי החברה הוותיקים שאינם מעמידים את עצמם לבחירה ותוצאותיהן תפורסמנה לקראת סיום הכנס. נוהלי הבחירות, ככתוב בתקנון החברה הישראלית לרפואת ספורט ובהתאם לתקנון של הר"י, הם כדלקמן:

זכות לבחור ולהיבחר לחברה הישראלית לרפואת ספורט

כל חבר בחברה זכאי להצביע בבחירות למוסדות החברה ובלבד שעמד בקריטריונים הללו:

 • בעל תואר ראשון ומעלה.
 • לא עבר על תקנון החברה ואין לו בעיה אתית המגבילה את מועמדותו.
 • נרשם לחברה ושילם מסי-החבר כנדרש, עד 3 חודשים טרם סגירת רשימת המועמדים להיבחר לוועד.

כל חבר רשאי להציג מועמדותו להיבחר למוסדות החברה, מלבד לתפקיד היו"ר ובלבד שעמד בקריטריונים הללו:

 • בעל תואר ראשון ומעלה באחד ממקצועות הבריאות ו\או הספורט.
 • לא עבר על תקנון החברה ואין לו בעיה אתית המגבילה את חברותו.ש
 • שילם את מיסי החבר לחברה לרפואת ספורט במשך השנתיים שקדמו לבחירות.
 • שילם מסי-החבר כנדרש, עד שלושה חודשים לפני מועד סגירת רשימת המועמדים להיבחר.

כל חבר, רופא במקצועו, רשאי להציג מועמדותו לתפקיד יו"ר החברה, בתנאי שעמד בקריטריונים הללו:

 • בעל רישיון קבוע לעסוק ברפואה במדינת ישראל.
 • לא עבר על תקנון החברה ואין לו בעיה אתית המונעת הגשת מועמדותו.
 • שילם את מיסי החבר לחברה לרפואת ספורט במשך שלוש השנים שקדמו לבחירות.ש
 • שילם את מסי-החבר כנדרש, עד שלושה חודשים לפני מועד סגירת רשימת המועמדים לתפקיד היו"ר, כפי שנקבע ע"י חברי הועד.

ניתן להתקשר למשרדי ההסתדרות הרפואית, מחלקת השירות, בטלפון 03-6100444 בימים א'-ה' בין השעות 8:00 – 16:30 כדי לשלם את דמי חבר בכרטיס האשראי ולוודא שהנכם בעלי זכות בחירה. רצוי להתקשר ולבדוק את הזכות לבחור גם כשלא חלה עליכם חובת תשלום דמי החבר.

4. ועדת ביקורת

.   שלושת חברי ועדת הביקורת ייבחרו מבין המועמדים שלא נכנסו לוועד החברה.

על המעוניינים להגיש מועמדות לוועד החברה ו/או לתפקיד יו"ר החברה ולשלוח את בקשתם בדואר אלקטרוני, עד ליום ה', ה-14.8.15 (45 יום לפני מועד הבחירות) לידי דר' עצמון (עצי) צור atzi_t@netvision.net.il, ולוודא שהבקשה הגיעה ליעדה. להצעת המועמדות, מומלץ לצרף מצע בחירות על גבי עמוד אחד (יש אפשרות לצרף תמונה). נא לציין לאיזה תפקיד הוגשה המועמדות.

ועדת הבחירות, תבדוק שמגישי המועמדות אכן עומדים בקריטריונים המתבקשים ותאשר את מועמדותם לבחירות בהתאם לכללים המקובלים. אסמכתא על הגשת הבקשה ואישורה או להבדיל, אי-אישורה, תישלח למגיש הבקשה בדואר אלקטרוני האישי. מועמדים המעריכים שבקשתם תצריך בדיקה או בירור, מתבקשים לשלוח את מועמדותם בהקדם ולא לחכות ליום האחרון להגשה.

בברכה,

דר' עצי צור
יו"ר  ועדת הבחירות
ועדת הבחירות

פורסם בקטגוריה ארכיון - Archive , מאת מערכת החברה לרפואת ספורט בישראל.