הודעה על בחירות בחברה הישראלית לרפואת ספורט

חברי החברה הישראלית לרפואת ספורט שלום רב,

בתאריכים 17-20/10/2018 ייערכו בחירות אלקטרוניות למוסדות החברה.

 מאחר ולא הוגשו מספיק מועמדויות, בהתאם למדיניות הר"י אנו מביאים זאת לידיעת הבוחרים, ומאריכים את התקופה להגשת מועמדויות עד לתאריך 15.9.18.

לקול קורא לחצו כאן

לטופס מועמדות לחצו כאן

את הטופס המלא והחתום יש לשלוח כמסמך סרוק עד לתאריך 15.9.2018 לכתובת: atzi_t@netvision.net.il

רק הגשת מועמדות שתאושר ע"י יו"ר וועדת הבחירות ותיענה במייל חוזר, תיחשב כתקפה.

בכבוד רב,

חברי ועדת הבחירות

ד"ר עצמון (עצי) צור – יו"ר

פורסם בקטגוריה ארכיון - Archive , מאת מערכת החברה לרפואת ספורט בישראל.