מה בין רמות ויטמין D בדם ובין הסיכון לשברי מאמץ באנשי צבא? (Am J Sports Med)

תאריך: 04/11/2014
מפרסם: Am J Sports Med

במאמר שפורסם בכתב העת American Journal of Sports Medicine מדווחים חוקרים על ממצאי סקירה שיטתית ומטה-אנליזה חדשה  מהם עולה קשר אפשרי בין רמות נמוכות של 25-Hydroxyvitamin D (25(OH)D) ובין שברי מאמץ בגפיים תחתונות בקרב אנשי צבא.

ברקע למחקר מסבירים החוקרים כי מחקרים קודמים קשרו בין רמות נמוכות של 25(OH)D ובין שברי מאמץ באוכלוסיות פעילות שונות, דוגמת אנשי צבא. כעת הם ביקשו לבחון את הקשר בין 25(OH)D ובין שברי מאמץ באנשי צבא.

החוקרים ערכו חיפוש במאגרי נתונים וכן חיפוש ידני ברשימת המקורות. שני סוקרים בחרו באופן בלתי-תלוי את המחקרים שנכללו בסקירה וכן שני סוקרים בחנו באופן בלתי-תלוי את האיכות המתודולוגית ואספו את הנתונים.

החיפוש העלה תשעה מחקרים תצפיתיים להערכת שברי מאמץ בגפיים תחתונות, מחקר אחד הוצא מהסקירה בשל נתונים לא-מספקים. בסופו של דבר, הסקירה כללה 2,634 אנשי צבא, בגילאי 18-30 שנים עם 761 מקרים (16% גברים) ו-1,873 ביקורות (61% גברים) משמונה מחקרים. שלושה מבין שמונת המחקרים מדדו רמות 25(OH)D בעת אבחנת שברי מאמץ, ובחמשת המחקרים האחרים נמדדו רמות הוויטמין בעת התחלת אימונים בסיסיים. ריכוז 25(OH)D הממוצע היה נמוך יותר בקבוצת המקרים של שברי מאמץ, בהשוואה לביקורות בעת התחלת אימונים בסיסיים ובזמן אבחנת שברי מאמץ.

החוקרים מסכמים וכותבים כי למרות המגבלות האינהרנטיות של המחקרים שנכללו בסקירה, הממצאים מצביעים על קשר אפשרי  בין רמות 25(OH)D) נמוכות ובין שיעור נמוך יותר של שברי מאמץ בגפיים תחתונות באנשי צבא. לאור האימונים הקשים של אנשי צבא, חשוב להקפיד על גישות להבטחת רמות מספקות של 25(OH)D להפחתת הסיכון לשברי מאמץ.

Dao D, et al. Serum 25-Hydroxyvitamin D Levels and Stress Fractures in Military Personnel: A Systematic Review and Meta-analysis. Am J Sports Med 2015; 43:2064.

Am J Sports Med. 2015 Aug;43(8):2064-72

לידיעה ב-PubMed

כתיבת תגובה